เก็บความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิตบนยอดเขาโมโกจู

เก็บความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิตบนยอดเขาโมโกจู

เก็บความประทับใจครั้งหนึ่งในชีวิตบนยอดเขาโมโกจู

ยอดเขาโมโกจูเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดของป่าแทบตะวันตก ตั้งอยู่ในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ โดยมีพื้นที่ครอบคลุม 2 จังหวัด คือ จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดกำแพงเพชร ยอดเขาแห่งนี้มีความสูง 1,964 เมตร และยังเป็นยอดเขาที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์อีกด้วย โดยจะอยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานแห่งชาติไป ประมาณ 27 กิโลเมตร ต้องใช้เวลา 5 วัน ในการเดินเท้าไปกลับ แต่ถึงจะไกลที่นี่ก็ยังเป็นจุดหมายปลายทางของนักท่องเที่ยวที่รักการผจญภัย

ในช่วงฤดูหนาวบนยอดเขาจะถูกปกคลุมไปด้วยเมฆหมอกมองดูเป็นทะเลหมอกคลุมผืนป่าด้านล่างจรดขอบฟ้า และมีอากาศหนาวเย็นตลอดทั้งวัน สำหรับผู้ที่สนใจการเดินป่าอันดับแรกคุณต้องติดต่อจองเวลากับเจ้าหน้าที่ของทางอุทยานกันเสียก่อน ที่สำคัญอย่าลืมเตรียมความพร้อมของร่างกายกันด้วย เพราะการเดินป่าแม่วงก์ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ก็ไม่ยากจนเกินไป เพราะทางเดินจะเป็นทางลาดชันขึ้นเขาและต้องใช้เวลาไปกลับ 5 วัน ในระหว่างนั้นต้องพักค้างแรมตามจุดที่กำหนดไว้ภายในป่า ซึ่งรับรองได้เลยว่าถูกใจขาลุยที่ชอบเที่ยวแบบบุกป่าผ่าดงอย่างแน่นอน

สำหรับการเดินป่าพิชิตยอดเขาโมโกจูจะเปิดให้เดินทางได้ในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ และต้องทำการติดต่อกับทางเจ้าหน้าที่นำทางของอุทยานฯ ล่วงหน้า 1 สัปดาห์ และทางอุทยานจะเป็นผู้กำหนดช่วงวันในการเดินป่าและกิจกรรมต่างๆ นอกจากนี้นักท่องเที่ยวที่เดินทางแต่ละกลุ่มต้องไม่เกิน 15 คน และไม่น้อยกว่า 5 คน ในระหว่างการเดินทางต้องเตรียมอาหารสำหรับผู้เดินทาง เจ้าหน้าที่ และลูกหาบกันด้วย ใครสนใจก็อย่าลืมติดต่อกันได้ที่อุทยานแห่งชาติแม่วงศ์


Leave a Reply