สัมผัสลมหนาวที่อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก

สัมผัสลมหนาวที่อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก

สัมผัสลมหนาวที่อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปก

อุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปกเดิมมีชื่อว่าดอยผ้าห่มปก ตั้งอยู่ในตำบลโป่งน้ำร้อน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสลับซับซ้อนของทิวเขาผีปันน้ำ สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 400-2,285 เมตร มีหมอกคลุมและอาการเย็นตลอดทั้งปี สภาพพื้นป่าอุดมสมบูรณ์ บนยอดเขาเป็นป่าสน บริเวณเชิงเขาเป็นป่าไม้เต็งรังและป่าเบญจพรรณ ส่วนริมลำธารจะเป็นป่าดิบแล้ง ที่นี่ยังเป็นต้นน้ำของแม่น้ำฝางอีกด้วย อุทยานแห่งนี้ยังมีดอยที่มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักหลายแห่ง เช่น ดอยฟ้าห่มปก, ดอยแหลม, ดอยปู่หมื่น และดอยอ่างขาง

การเดินทางมาที่นี่ถ้าต้องการพักแรมนักท่องเที่ยวต้องไปพักที่บริเวณดอยกิ่วลมเพียงเท่านั้น เนื่องจากบริเวณยอดดอยฟ้าห่มปกเป็นหน้าผาสูงชันอาจทำให้เกิดอันตรายได้ บริเวณอุทยานยังมีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจอยู่หลายแห่ง เช่น โป่งน้ำร้อนที่มีน้ำแร่ตลอดทั้งปี, น้ำตกโป่งน้ำดัง ที่เป็นน้ำตกหินปูนขนาดเล็กและใกล้กันยังเป็นที่ตั้งของถ้ำห้วยบอน ถ้ำที่มีขนาดใหญ่มีความลึกถึง 300 เมตร และภายในยังจุคนได้ถึง 40-50 คน เลยทีเดียว ภายในถ้ำยังมีเสาหินและหินงอกหินย้อยที่มีความงดงามตามธรรมชาติ

การเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติดอยฟ้าห่มปกนั้นปัจจุบันสามารถเดินทางได้สะดวก โดยจากตัวเมืองเชียงใหม่ให้คุณใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 ขับมาจนถึงตัวเมืองฝางแล้วตรงไปจนถึงสามแยกไฟแดง จากนั้นให้เลี้ยวซ้ายตรงไปอีกประมาณ 9 กิโลเมตร ก็จะมาถึงอุทยานแห่งชาติฯ โดยจะมีป้ายบอกไปตลอดทาง


Leave a Reply