สัมผัสน้ำค้างแข็งบนดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

สัมผัสน้ำค้างแข็งบนดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

สัมผัสน้ำค้างแข็งบนดอยอ่างขาง จังหวัดเชียงใหม่

ดอยอ่างขาง เป็นที่ตั้งของสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง ซึ่งเป็นสถานีวิจัยแห่งแรกของโครงการหลวงการ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2512 ตามแนวพระราดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 9 “ให้เขาช่วยตัวเอง” โดยการเปลี่ยนพื้นที่จากไร่ฝิ่นมาเป็นแปลงเกษตรเมืองหนาวที่ปลูกพืชผลและไม้ดอกเมืองหนาวทั้งหมด ที่ช่วยสร้างรายได้ในแต่ละปีได้ดีกว่าเดิม ดอยอ่างขางตั้งอยู่บนเทือกเขาตะนาวศรี ตำบลแม่งอน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ มีความสูงจากระดับน้ำทะเล 1,400 เมตร และมียอดดอยที่สูงถึง 1,928 เมตร มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 16,577 ไร่

บนดอยอ่างขางจะมีอากาศเย็นตลอดทั้งปี มีอุณหภูมิเฉลี่ยประมาณ 17 องศาเซลเซียส พูดได้ว่าถ้าอยากสัมผัสอากาศเย็นเราสามารถขึ้นมาเที่ยวโดยอ่างขางกันได้ตลอดทั้งปีกันเลยทีเดียว โดยในช่วงเดือนเมษายนจะเป็นช่วงที่อากาศร้อนที่สุดแต่ที่นี่ก็ยังไม่ร้อนจัดเหมือนที่อื่นในบ้านเรา ในช่วงฤดูฝนก็ไม่หนาวมากและยังมีทะเลหมอกให้ชมได้ตั้งแต่ช่วงนี้ฤดูฝน แต่ช่วงไฮซีชั่นที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางขึ้นดอยมาเป็นจำนวนมากนั้นจะอยู่ในระหว่างเดือนธันวาคม – มกราคม เป็นช่วงที่อากาศค่อนข้างหนาวเย็นและยังมีปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่เรียกกันว่าแม่คะนิ้งหรือน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นด้วย

สำหรับการเดินทางขึ้นดอยสามารถมาได้ 2 เส้นทาง คือ จากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่ – ฝาง เลี้ยวซ้ายตรงทางแยกตำบลเมืองงาย จากนั้นใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1178 ผ่านบ้านอรุโณทัยไปยังสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง และ จากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 107 สายเชียงใหม่-ฝาง ถึง กม. 137 แยกไปทางบ้านปางควาย แล้วเลี้ยวซ้ายใช้ทางหลวงหมายเลข 1249 ตรงไปประมาณ 25 กิโลเมตรก็จะถึงสถานีเกษตรหลวงอ่างขาง


Leave a Reply